MIELNO

Mielno

Jantaris

Powierzchnia całkowita łącznie: 9 654,53m²

Kubatura łączna: 33 737,54 m³

 

GILMET

GILMET

GILMET

GILMET

GILMET

GILMET

GILMET
Lanie stropu budynku nad +1 budynek A

GILMET

GILMET

GILMET

GILMET

GILMET
Zabetonowanie oczepów, wykonywanie elementów pionowych kondygnacji -2 części B.

GILMET
 Prace porządkowe, skuwanie pali pod oczep, zbrojenie oczepu północnego.

GILMET